• Naziv: NAKANI KREŠIMIR
  • Naselje: Sudovec, 42220
  • Grad/Općina: Novi Marof
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NAKANI KREŠIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 92,27 HRK 369,31 HRK
NAKANI KREŠIMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 242,21 HRK 1.372,49 HRK
NAKANI KREŠIMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 501,94 HRK 557,44 HRK
NAKANI KREŠIMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 404,24 HRK 455,84 HRK
NAKANI KREŠIMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 237,97 HRK 788,68 HRK
Ukupno 1.478,63 HRK 3.543,76 HRK