• Naziv: BLANUŠA MILICA
  • Naselje: Markušica, 32213
  • Grad/Općina: Markušica
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLANUŠA MILICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4.109,30 HRK 16.445,54 HRK
BLANUŠA MILICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 23.063,23 HRK 26.007,59 HRK
BLANUŠA MILICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 22.354,20 HRK 24.825,82 HRK
BLANUŠA MILICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
BLANUŠA MILICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 3.124,59 HRK 3.124,59 HRK
BLANUŠA MILICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 10.599,10 HRK 35.123,34 HRK
Ukupno 67.741,56 HRK 110.591,36 HRK