• Naziv: BOŠNJAK MARIJA
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŠNJAK MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 147,78 HRK 591,36 HRK
BOŠNJAK MARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 599,33 HRK 675,77 HRK
BOŠNJAK MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 899,09 HRK
BOŠNJAK MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 561,41 HRK 633,04 HRK
BOŠNJAK MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.252,94 HRK
Ukupno 1.308,52 HRK 4.052,20 HRK