• Naziv: BABIĆ BORISLAV
  • Naselje: Markušica, 32213
  • Grad/Općina: Markušica
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BABIĆ BORISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.745,14 HRK 10.985,99 HRK
BABIĆ BORISLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 22.663,11 HRK 25.556,18 HRK
BABIĆ BORISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 14.932,61 HRK 16.583,67 HRK
BABIĆ BORISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
BABIĆ BORISLAV EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 4.411,19 HRK 4.411,19 HRK
BABIĆ BORISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 7.080,49 HRK 23.462,81 HRK
BABIĆ BORISLAV Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 15.489,41 HRK 0,00 HRK
Ukupno 71.813,09 HRK 86.064,32 HRK