• Naziv: BIĆANIĆ RADOVAN
  • Naselje: Karadžićevo, 32280
  • Grad/Općina: Markušica
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIĆANIĆ RADOVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 391,17 HRK 1.565,44 HRK
BIĆANIĆ RADOVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 780,20 HRK 879,81 HRK
BIĆANIĆ RADOVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.127,85 HRK 2.363,14 HRK
BIĆANIĆ RADOVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 819,64 HRK 924,30 HRK
BIĆANIĆ RADOVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.008,92 HRK 3.343,40 HRK
BIĆANIĆ RADOVAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.063,96 HRK 9.076,09 HRK