• Naziv: HORVAT DRAGICA
  • Naselje: Zablatje, 48316
  • Grad/Općina: Legrad
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HORVAT DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 217,03 HRK 868,57 HRK
HORVAT DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.180,54 HRK 1.311,11 HRK
HORVAT DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 824,15 HRK 929,34 HRK
HORVAT DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 559,81 HRK 1.855,00 HRK
Ukupno 2.781,53 HRK 4.964,02 HRK