• Naziv: TIZAJ IVAN
  • Naselje: Donji Kraljevec, 40320
  • Grad/Općina: Donji Kraljevec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TIZAJ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 413,03 HRK 1.653,05 HRK
TIZAJ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.247,02 HRK 2.495,39 HRK
TIZAJ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.565,13 HRK 1.764,96 HRK
TIZAJ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.065,34 HRK 3.530,45 HRK
Ukupno 5.290,52 HRK 9.443,85 HRK