• Naziv: RUKAVINA STIPE
  • Naselje: Bolč, 10344
  • Grad/Općina: Farkaševac
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RUKAVINA STIPE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 112,91 HRK 451,94 HRK
RUKAVINA STIPE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 614,31 HRK 682,20 HRK
RUKAVINA STIPE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.033,00 HRK 1.164,87 HRK
RUKAVINA STIPE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 291,26 HRK 965,27 HRK
Ukupno 2.051,48 HRK 3.264,28 HRK