• Naziv: ŠUMAN ANTE
  • Naselje: Komin, 20344
  • Grad/Općina: Ploče
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠUMAN ANTE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 161,38 HRK 645,65 HRK
ŠUMAN ANTE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 50,67 HRK 286,97 HRK
ŠUMAN ANTE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.344,13 HRK 1.515,68 HRK
ŠUMAN ANTE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 877,67 HRK 974,67 HRK
ŠUMAN ANTE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 588,32 HRK 663,47 HRK
ŠUMAN ANTE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 416,17 HRK 1.378,99 HRK
Ukupno 3.438,34 HRK 5.465,43 HRK