• Naziv: KNEŽEVIĆ RADE
  • Naselje: Suhovare, 23241
  • Grad/Općina: Poličnik
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KNEŽEVIĆ RADE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.876,77 HRK 2.222,44 HRK
KNEŽEVIĆ RADE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 1.042,62 HRK
KNEŽEVIĆ RADE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,15 HRK 2.520,61 HRK
Ukupno 1.876,92 HRK 5.785,67 HRK