• Naziv: ĐURANIĆ MIRKO
  • Naselje: Trojstveni Markovac, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURANIĆ MIRKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 652,08 HRK 2.609,53 HRK
ĐURANIĆ MIRKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.546,90 HRK 3.938,98 HRK
ĐURANIĆ MIRKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.797,96 HRK 3.155,19 HRK
ĐURANIĆ MIRKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.681,94 HRK 5.573,30 HRK
Ukupno 8.678,88 HRK 15.277,00 HRK