• Naziv: KARAS MIRKO
  • Naselje: Kapela Ravenska, 48265
  • Grad/Općina: Sveti Petar Orehovec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KARAS MIRKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 375,04 HRK 1.501,07 HRK
KARAS MIRKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 8.525,30 HRK 9.613,65 HRK
KARAS MIRKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.040,32 HRK 2.265,83 HRK
KARAS MIRKO EAGF Premija za krave dojilje 2016 0,00 HRK 22,93 HRK
KARAS MIRKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.980,61 HRK 2.233,42 HRK
KARAS MIRKO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 2.021,79 HRK 2.021,79 HRK
KARAS MIRKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 967,41 HRK 3.205,87 HRK
KARAS MIRKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 2.581,57 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.492,04 HRK 20.864,56 HRK