• Naziv: VUKOVIĆ MANDA
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ MANDA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 444,15 HRK 1.777,42 HRK
VUKOVIĆ MANDA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.763,49 HRK 9.992,96 HRK
VUKOVIĆ MANDA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.415,89 HRK 2.683,07 HRK
VUKOVIĆ MANDA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.560,70 HRK 1.759,92 HRK
VUKOVIĆ MANDA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.145,53 HRK 3.796,18 HRK
Ukupno 7.329,76 HRK 20.009,55 HRK