• Naziv: BIČAK PREDRAG
  • Naselje: Sveti Martin, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIČAK PREDRAG EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 37,73 HRK 4.149,34 HRK
BIČAK PREDRAG EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.247,10 HRK 2.534,39 HRK
BIČAK PREDRAG EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.639,74 HRK 6.263,55 HRK
BIČAK PREDRAG EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.000,54 HRK 3.353,05 HRK
BIČAK PREDRAG EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.646,19 HRK 8.860,58 HRK
Ukupno 13.571,30 HRK 25.160,91 HRK