• Naziv: ZAGOREC KATICA
  • Naselje: Okuje, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZAGOREC KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 189,89 HRK 760,02 HRK
ZAGOREC KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.033,00 HRK 1.147,21 HRK
ZAGOREC KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 682,65 HRK 769,80 HRK
ZAGOREC KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 489,86 HRK 1.623,16 HRK
Ukupno 2.395,40 HRK 4.300,19 HRK