• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Biljevec, 42243
  • Grad/Općina: Maruševec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 92,04 HRK 368,24 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 500,49 HRK 555,83 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 357,07 HRK 402,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 237,29 HRK 786,39 HRK
Ukupno 1.186,89 HRK 2.113,10 HRK