• Naziv: ŠOŠTAR JOSIP
  • Naselje: Draganić, 47201
  • Grad/Općina: Draganić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠOŠTAR JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.144,74 HRK 8.583,17 HRK
ŠOŠTAR JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.974,79 HRK 16.857,24 HRK
ŠOŠTAR JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 9.610,36 HRK 10.837,15 HRK
ŠOŠTAR JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 11.667,04 HRK 12.957,05 HRK
ŠOŠTAR JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ŠOŠTAR JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.531,87 HRK 18.331,51 HRK
Ukupno 36.419,94 HRK 72.630,60 HRK