• Naziv: BASTA PETAR
  • Naselje: Ostrovo, 32211
  • Grad/Općina: Markušica
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BASTA PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 361,81 HRK 1.447,72 HRK
BASTA PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.967,77 HRK 2.185,33 HRK
BASTA PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.133,99 HRK 1.278,77 HRK
BASTA PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 933,17 HRK 3.091,89 HRK
Ukupno 4.396,74 HRK 8.003,71 HRK