• Naziv: CINDRIĆ MARJAN
  • Naselje: Jelov Klanac, 47245
  • Grad/Općina: Rakovica
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CINDRIĆ MARJAN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 14.870,58 HRK 84.266,87 HRK
CINDRIĆ MARJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.317,25 HRK 13.275,82 HRK
CINDRIĆ MARJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 6.135,28 HRK 34.766,42 HRK
CINDRIĆ MARJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.891,63 HRK 2.133,04 HRK
CINDRIĆ MARJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 18.044,69 HRK 20.039,83 HRK
CINDRIĆ MARJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
CINDRIĆ MARJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 8.556,18 HRK 28.353,76 HRK
Ukupno 57.306,75 HRK 187.900,22 HRK