• Naziv: KOPRIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Novaki Ravenski, 48265
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOPRIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 22,72 HRK 3.149,99 HRK
KOPRIĆ DRAGUTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 306,69 HRK 426,64 HRK
KOPRIĆ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.281,68 HRK 4.755,11 HRK
KOPRIĆ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.633,35 HRK 4.097,15 HRK
KOPRIĆ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.030,15 HRK 6.727,54 HRK
Ukupno 10.274,59 HRK 19.156,43 HRK