• Naziv: BOGDANOVIĆ BRANKA
  • Naselje: Markušica, 32213
  • Grad/Općina: Markušica
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOGDANOVIĆ BRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 824,54 HRK 3.299,67 HRK
BOGDANOVIĆ BRANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.523,17 HRK 5.100,64 HRK
BOGDANOVIĆ BRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.485,03 HRK 4.981,00 HRK
BOGDANOVIĆ BRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.593,63 HRK 2.924,71 HRK
BOGDANOVIĆ BRANKA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 551,40 HRK 551,40 HRK
BOGDANOVIĆ BRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.126,62 HRK 7.047,16 HRK
BOGDANOVIĆ BRANKA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 17.040,57 HRK 23.904,58 HRK