• Naziv: BURAZOVIĆ ANKA
  • Naselje: Orubica, 35424
  • Grad/Općina: Davor
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BURAZOVIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 488,25 HRK 1.953,93 HRK
BURAZOVIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.028,04 HRK 5.825,49 HRK
BURAZOVIĆ ANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 997,84 HRK 1.125,19 HRK
BURAZOVIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.655,78 HRK 2.949,40 HRK
BURAZOVIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.715,66 HRK 1.934,67 HRK
BURAZOVIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.259,43 HRK 4.173,05 HRK
Ukupno 8.145,00 HRK 17.961,73 HRK