• Naziv: DOREŠIĆ VJEKOSLAV
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DOREŠIĆ VJEKOSLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 325,35 HRK 1.302,16 HRK
DOREŠIĆ VJEKOSLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.325,07 HRK 2.621,91 HRK
DOREŠIĆ VJEKOSLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.770,01 HRK 1.965,71 HRK
DOREŠIĆ VJEKOSLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.015,04 HRK 1.144,61 HRK
DOREŠIĆ VJEKOSLAV EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 551,40 HRK 551,40 HRK
DOREŠIĆ VJEKOSLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 839,21 HRK 2.781,06 HRK
DOREŠIĆ VJEKOSLAV Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.762,26 HRK 10.366,85 HRK