• Naziv: KOS KATA
  • Naselje: Pobrđani Vojakovački, 48264
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOS KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.333,79 HRK 9.339,97 HRK
KOS KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 6.412,67 HRK 7.121,69 HRK
KOS KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KOS KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.019,59 HRK 19.945,94 HRK
Ukupno 19.257,19 HRK 41.472,08 HRK