• Naziv: BAIĆ ALEKSANDAR
  • Naselje: Podrinje, 32213
  • Grad/Općina: Markušica
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAIĆ ALEKSANDAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 814,98 HRK 3.261,45 HRK
BAIĆ ALEKSANDAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.128,56 HRK 1.272,58 HRK
BAIĆ ALEKSANDAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.433,12 HRK 4.923,29 HRK
BAIĆ ALEKSANDAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.281,50 HRK 2.572,76 HRK
BAIĆ ALEKSANDAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.102,17 HRK 6.965,59 HRK
Ukupno 10.760,33 HRK 18.995,67 HRK