• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gračina, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 137,52 HRK 550,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 748,01 HRK 830,73 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 278,49 HRK 314,04 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 354,70 HRK 1.175,42 HRK
Ukupno 1.518,72 HRK 2.870,52 HRK