• Naziv: DUNDOVIĆ MILAN
  • Naselje: Granice, 31500
  • Grad/Općina: Našice
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUNDOVIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 212,07 HRK 848,74 HRK
DUNDOVIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.285,19 HRK
DUNDOVIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.230,61 HRK 1.387,71 HRK
DUNDOVIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.798,10 HRK
Ukupno 1.442,68 HRK 5.319,74 HRK