• Naziv: MIHALJEVIĆ IVICA
  • Naselje: Kozarevac, 48362
  • Grad/Općina: Kloštar Podravski
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIHALJEVIĆ IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 452,48 HRK 1.810,68 HRK
MIHALJEVIĆ IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.172,31 HRK 3.577,32 HRK
MIHALJEVIĆ IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.461,15 HRK 2.733,21 HRK
MIHALJEVIĆ IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.589,90 HRK 1.792,86 HRK
MIHALJEVIĆ IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.167,01 HRK 3.867,13 HRK
Ukupno 8.842,85 HRK 13.781,20 HRK