• Naziv: KIRASIĆ LJUBICA
  • Naselje: Sveti Petar, 47300
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KIRASIĆ LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 306,77 HRK 1.227,55 HRK
KIRASIĆ LJUBICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.217,93 HRK 6.901,58 HRK
KIRASIĆ LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.668,57 HRK 1.853,03 HRK
KIRASIĆ LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.077,87 HRK 1.215,48 HRK
KIRASIĆ LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 791,13 HRK 2.621,83 HRK
KIRASIĆ LJUBICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.353,05 HRK 13.819,47 HRK