• Naziv: BILAČIĆ ĐURO
  • Naselje: Stari Mikanovci, 32284
  • Grad/Općina: Stari Mikanovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BILAČIĆ ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 473,50 HRK 1.895,07 HRK
BILAČIĆ ĐURO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 997,05 HRK 5.650,13 HRK
BILAČIĆ ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.575,81 HRK 2.860,65 HRK
BILAČIĆ ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.663,98 HRK 1.876,42 HRK
BILAČIĆ ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.221,43 HRK 4.047,38 HRK
Ukupno 6.931,77 HRK 16.329,65 HRK