• Naziv: PAVIĆ MARIJAN
  • Naselje: Kompator, 44316
  • Grad/Općina: Velika Ludina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVIĆ MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 213,82 HRK 855,65 HRK
PAVIĆ MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.163,03 HRK 1.291,61 HRK
PAVIĆ MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.439,38 HRK 1.623,16 HRK
PAVIĆ MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 551,47 HRK 1.827,42 HRK
Ukupno 3.367,70 HRK 5.597,84 HRK