• Naziv: ŠANTEK ZLATKO
  • Naselje: Sesvete Ludbreške, 42233
  • Grad/Općina: Sveti Đurđ
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠANTEK ZLATKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 976,51 HRK 3.908,02 HRK
ŠANTEK ZLATKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.312,24 HRK 5.899,64 HRK
ŠANTEK ZLATKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.905,04 HRK 4.403,54 HRK
ŠANTEK ZLATKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.399,82 HRK 8.346,18 HRK
Ukupno 12.593,61 HRK 22.557,38 HRK