• Naziv: RELIĆ NADA
  • Naselje: Ilok, 32236
  • Grad/Općina: Ilok
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RELIĆ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 963,05 HRK 3.854,13 HRK
RELIĆ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.238,55 HRK 5.817,77 HRK
RELIĆ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.384,07 HRK 3.816,06 HRK
RELIĆ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.484,08 HRK 8.231,37 HRK
Ukupno 12.069,75 HRK 21.719,33 HRK