• Naziv: ŠTEFINOVEC SNJEŽANA
  • Naselje: Leprovica, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTEFINOVEC SNJEŽANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 359,75 HRK 1.439,84 HRK
ŠTEFINOVEC SNJEŽANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 757,54 HRK 4.292,83 HRK
ŠTEFINOVEC SNJEŽANA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.157,43 HRK 1.936,35 HRK
ŠTEFINOVEC SNJEŽANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.957,07 HRK 2.173,48 HRK
ŠTEFINOVEC SNJEŽANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.264,25 HRK 1.425,62 HRK
ŠTEFINOVEC SNJEŽANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 927,97 HRK 3.075,15 HRK
Ukupno 7.424,01 HRK 14.343,27 HRK