• Naziv: ANICA KNEŽEVIĆ
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANICA KNEŽEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.711,99 HRK 6.851,38 HRK
ANICA KNEŽEVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 10.308,46 HRK 11.624,38 HRK
ANICA KNEŽEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 9.312,99 HRK 10.342,70 HRK
ANICA KNEŽEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.378,85 HRK 4.937,89 HRK
ANICA KNEŽEVIĆ EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 1.837,99 HRK 1.837,99 HRK
ANICA KNEŽEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.415,69 HRK 14.632,87 HRK
ANICA KNEŽEVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 9.035,49 HRK 0,00 HRK
Ukupno 41.001,46 HRK 50.227,21 HRK