• Naziv: TRANDLER JOSIP
  • Naselje: Grubišno Polje, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TRANDLER JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 899,76 HRK 3.600,94 HRK
TRANDLER JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.513,31 HRK 1.706,56 HRK
TRANDLER JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.894,47 HRK 5.435,55 HRK
TRANDLER JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.161,77 HRK 3.565,39 HRK
TRANDLER JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.320,79 HRK 7.690,67 HRK
Ukupno 12.790,10 HRK 21.999,11 HRK