• Naziv: KUVEŽDIĆ EVA
  • Naselje: Ilača, 32248
  • Grad/Općina: Tovarnik
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUVEŽDIĆ EVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 469,53 HRK 1.879,02 HRK
KUVEŽDIĆ EVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.554,10 HRK 2.836,49 HRK
KUVEŽDIĆ EVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.437,17 HRK 1.620,63 HRK
KUVEŽDIĆ EVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.211,11 HRK 4.012,98 HRK
Ukupno 5.671,91 HRK 10.349,12 HRK