• Naziv: KOKŠA KATARINA
  • Naselje: Repaš, 48332
  • Grad/Općina: Molve
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOKŠA KATARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 673,33 HRK 2.694,61 HRK
KOKŠA KATARINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.460,05 HRK 3.901,83 HRK
KOKŠA KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.662,71 HRK 4.067,71 HRK
KOKŠA KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.769,55 HRK 1.995,44 HRK
KOKŠA KATARINA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 551,40 HRK 551,40 HRK
KOKŠA KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.736,68 HRK 5.755,01 HRK
KOKŠA KATARINA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.789,90 HRK 18.966,00 HRK