• Naziv: MLADEN MOHORKO
  • Naselje: Botinovec, 48311
  • Grad/Općina: Koprivnički Ivanec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLADEN MOHORKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 811,01 HRK 3.245,70 HRK
MLADEN MOHORKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.476,08 HRK 8.364,56 HRK
MLADEN MOHORKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
MLADEN MOHORKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.411,87 HRK 1.839,53 HRK
MLADEN MOHORKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.463,36 HRK 927,04 HRK
MLADEN MOHORKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.091,84 HRK 2.509,18 HRK
Ukupno 12.010,81 HRK 17.739,29 HRK