• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vrhovine, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 135,23 HRK 541,08 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 562,82 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 792,66 HRK 893,87 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 348,74 HRK 1.155,62 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 253,92 HRK
Ukupno 1.276,63 HRK 3.407,31 HRK