• Naziv: MARKO BUTORAC
  • Naselje: Gospić, 53000
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKO BUTORAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 7,01 HRK 28,21 HRK
MARKO BUTORAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.183,80 HRK 6.708,40 HRK
MARKO BUTORAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 90,03 HRK 42,99 HRK
MARKO BUTORAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 68,29 HRK 53,83 HRK
MARKO BUTORAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 30,16 HRK 77,42 HRK
Ukupno 1.379,29 HRK 6.910,85 HRK