• Naziv: MILKA TRIVA
  • Naselje: Sedramić, 22323
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILKA TRIVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 330,43 HRK 1.322,46 HRK
MILKA TRIVA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 795,24 HRK 4.506,52 HRK
MILKA TRIVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.053,88 HRK 2.281,44 HRK
MILKA TRIVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.392,88 HRK 1.499,40 HRK
MILKA TRIVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 787,01 HRK 2.821,59 HRK
Ukupno 5.359,44 HRK 12.431,41 HRK