• Naziv: ČLEKOVIĆ ANA
  • Naselje: Kovačevac, 35400
  • Grad/Općina: Nova Gradiška
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČLEKOVIĆ ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 348,51 HRK 1.394,66 HRK
ČLEKOVIĆ ANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 257,03 HRK 1.456,39 HRK
ČLEKOVIĆ ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.895,61 HRK 2.105,22 HRK
ČLEKOVIĆ ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.165,48 HRK 1.314,24 HRK
ČLEKOVIĆ ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 898,91 HRK 2.978,60 HRK
Ukupno 4.565,54 HRK 9.249,11 HRK