• Naziv: BOROJEVIĆ BOSILJKA
  • Naselje: Trojeglava, 43506
  • Grad/Općina: Dežanovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOROJEVIĆ BOSILJKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 311,21 HRK 1.245,44 HRK
BOROJEVIĆ BOSILJKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.692,87 HRK 1.880,09 HRK
BOROJEVIĆ BOSILJKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.093,62 HRK 1.233,21 HRK
BOROJEVIĆ BOSILJKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 802,75 HRK 2.660,06 HRK
Ukupno 3.900,45 HRK 7.018,80 HRK