• Naziv: MARICA HABUN
  • Naselje: Gornja Glogovnica, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARICA HABUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 210,52 HRK 842,37 HRK
MARICA HABUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.185,78 HRK 1.361,50 HRK
MARICA HABUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.001,58 HRK 1.129,47 HRK
MARICA HABUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 532,76 HRK 1.784,75 HRK
Ukupno 2.930,64 HRK 5.118,09 HRK