• Naziv: MIRA PAVLOVIĆ
  • Naselje: Podgorje, 34335
  • Grad/Općina: Kaptol
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIRA PAVLOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 51,41 HRK 205,95 HRK
MIRA PAVLOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 9.912,70 HRK 277,69 HRK
MIRA PAVLOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.988,14 HRK 204,70 HRK
MIRA PAVLOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.700,14 HRK 561,06 HRK
MIRA PAVLOVIĆ Nacionalna potpora Duhan 2016 7.123,70 HRK 0,00 HRK
MIRA PAVLOVIĆ Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 467,90 HRK 0,00 HRK
Ukupno 26.243,99 HRK 1.249,40 HRK