• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hercegovac, 43284
  • Grad/Općina: Hercegovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 16,05 HRK 64,14 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 87,15 HRK 96,78 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 469,30 HRK 529,23 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 41,36 HRK 136,99 HRK
Ukupno 613,86 HRK 827,14 HRK