• Naziv: LJUBICA BOŽURIĆ
  • Naselje: Obed, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LJUBICA BOŽURIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 111,84 HRK 447,59 HRK
LJUBICA BOŽURIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.035,29 HRK 1.167,47 HRK
LJUBICA BOŽURIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 608,27 HRK 675,62 HRK
LJUBICA BOŽURIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 393,00 HRK 443,15 HRK
LJUBICA BOŽURIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 288,43 HRK 955,87 HRK
LJUBICA BOŽURIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 3.226,96 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.663,79 HRK 3.689,70 HRK