• Naziv: RAKIĆ SLOBODANKA
  • Naselje: Vojakovac, 48264
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RAKIĆ SLOBODANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4,16 HRK 507,84 HRK
RAKIĆ SLOBODANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 202,54 HRK 866,81 HRK
RAKIĆ SLOBODANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 837,61 HRK 944,55 HRK
RAKIĆ SLOBODANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 17,41 HRK 834,12 HRK
RAKIĆ SLOBODANKA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.352,50 HRK 3.153,32 HRK