• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Lišane Ostrovičke, 23420
  • Grad/Općina: Lišane Ostrovičke
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 69,03 HRK 276,20 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 99,40 HRK 563,46 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 375,42 HRK 416,93 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 242,56 HRK 273,52 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 178,04 HRK 589,93 HRK
Ukupno 964,45 HRK 2.120,04 HRK